איילון דרום – בית הבילויים

מבנה "בית הבילויים" הנמצא על תוואי נתיבי איילון (מסלול SB עתידי) ממערב לגשר  "תל גיבורים" סומן להריסה בתב"ע שבתוקף, והוכרז לפני מספר שנים כמבנה לשימור.