איילון דרום – דב הוז

עבודות בניית המחלף בוצעו בשלושה מכרזים: העתקת קו איגוד ערים דן לביוב. קירות דיפון בקו זכות הדרך של נתיבי – איילון. קטע וולפסון – יוספטל, כולל מחלף דב הוז. לכל אורך הביצוע, המשיכה התנועה בשני המסלולים (NB- SB) לזרום כסדרן, תוך הפרעות מינימליות.