קו ביוב AY

הפרויקט מתוכנן במסגרת שדרוג קווי הולכת השפכים במטרופולין ת"א.פרויקט קו ביוב באילון (קו "AY") מתוכנן במסגרת שדרוג קווי הולכת השפכים במטרופולין ת"א.

הפרויקט כולל העברת קו ביוב בשיטת הדחיקה בתוואי רצועת האילון, באורך של כ- 8.2 ק"מ בקטע שבין נחל הירקון בצפון ועד "פארק דרום" שבדרום.
הקו עובר בשולי זכויות הדרך של כביש האיילון בעומקים גדולים, וכולל לאורכו כ- 16 פירי דחיקה אשר מוקמו גם הם בשולי זכויות הדרך של כביש האיילון.

הפרויקט כולל הקמת תחנת שאיבה "איילון" בפארק דרום.

פרויקט קו ביוב איילון (קו "AY") תוכנן במסגרת שדרוג קווי הולכת השפכים במטרופולין ת"א.
הפרויקט כולל ביצוע קו ביוב בשיטת הדחיקה תחת כביש האילון, באורך של כ- 8 ק"מ בקטע שבין נחל הירקון בצפון ועד "פארק דרום" שבדרום.
הקו עובר בשולי כביש האיילון בעומקים גדולים, וכולל לאורכו כ- 16 פירי דחיקה אשר מוקמו גם הם בשולי זכויות הדרך של כביש האיילון.
הפרויקט כולל הקמת תחנת שאיבה "איילון" בפארק דרום.