שיקום קו Q של השפד"ן ביפו

שיקום שני קווי צינורות מקבילים מאסבסט – צמנט בקוטר פנימי 1250 מ"מ ובאורך של 3.5 ק"מ כל אחד , השיקום בוצע בשיטה של התזת בטון Ferrocement, על ברזל זיון ורשתות פלדה בתוך הצינור.
לצורך ביצוע העבודות בתוך הצינור הותקן מעקף זמני by-pass, עילי מפלדה, המקביל לקטעי השיקום.
במסגרת עבודות השיקום של קו "Q", בנקודה בה מצטלב הקו עם התוואי המיועד של הרכבת הקלה, בוצע פרויקט של גשר הגנה על הקו, שיאפשר מעבר הרכבת מעליו.
בפרויקט זה הותקנו שני מעקפים לקווי הביוב, וקווי האסבסט – צמנט הוחלפו בצינורות פלדה שהונחו בתוך גשר הבטון.