מאגר קולחים אטום ותחנת שאיבה לעיר רעננה

הקמת המאגר כלל איחוד ושדרוג בריכות שיקוע ישנות והפיכתן לשני מאגרים: אחד בנפח 95,000 מ"ק והשני בנפח 60,000 מ"ק. כמו-כן כלל הפרויקט הקמת תחנת שאיבה להשקיית שדות ופרדסים באזור.