מנהרת בית הבילויים

מבנה "בית הבילויים" הנמצא על תוואי נתיבי איילון (מסלול SB עתידי) ממערב לגשר "תל גיבורים" סומן להריסה בתב"ע שבתוקף, והוכרז לפני מספר שנים כמבנה לשימור.
במסגרת פרוייקט "איילון דרום" לפינוי רצועה למסילת הרכבת לראשון לציון, המתוכננת לעבור בין שני המסלולים המהירים של כביש איילון, נבחנו מספר חלופות למעבר רצועת הרכבת ולמסלול ה- SB המתוכנן, ולבסוף סוכם כי החלופה אשר תקודם, ולה תוגש תב"ע חדשה היא החלופה בה מסלול ה- SB המתוכנן עוקף את המבנה מצפון לו, דרך כביש משוקע ומקורה , ואילו רצועת הרכבת תעבור מדרום למבנה, ברצועה מצומצמת. כמו כן, העבודה כוללת ביצוע גשר חדש המאפשר מעבר מסלול ה- SB החדש תחת רח' "תל גיבורים".