איילון דרום – מחלף חולון

הפרויקט תוכנן במסגרת פרויקט "איילון דרום" – השלמת כביש מס' 20 לכביש מהיר בקטע שבין מחלף חיל השריון שבצפון, למחלף חולות שבדרום, ופינוי רצועה למסילת הרכבת לראשון לציון.

המחלף כולל ביצוע גשר חדש למסלול SB של כביש איילון, וכן גשר חדש לרכבת אשר בוצע בין 2 הגשרים של הכביש.

העבודה כללה כמו כן השלמת סלילת מסלול SB חדש אשר מתחבר אל גשר הכביש וממנו, וכן רמפות חדשות אשר מתחברות אל מסלול ה- SB החדש.

בנוסף, בוצעו קירות תומכים בין הרמפות למסלול ה- SB, וכן קירות תומכים המפרידים בין מסלולי הכביש לרצועת הרכבת אשר עוברת ביניהם.