רחוב נור קויפמן

שיקום נור – קויפמן בת"א – החלפת מערכות הביוב, ניקוז, מים, תאורה, בזק, ריצוף וסלילה לאורך כל הרחוב.