שכונת מגורים בגני תקווה

הקמת שכונת מגורים בגני תקוה כ- 500 יח"ד ופיתוח צמוד, פרויקט בעל אוריינטציה ירוקה הכולל הפרדת מערכות המים והביוב, הקמת מתקנים מקומיים לטיפול בשפכים ושימוש במים לצרכי השקייה.