כביש 35 (קריית גת)

כביש 35 בקטע קריית גת מהווה תנאי תחבורתי להקמת כ- 7,000 יח"ד במסגרת פרויקט "כרמי-גת" אותו מקדמת רשות מקרקעי ישראל.

במסגרת המאמץ הממשלתי להקמת יחידות דיור הונחתה חברת נתיבי ישראל לקדם תכנון וביצוע שדרוג דרך 35 כולל:
2 מפרידנים (מערבי ומזרחי).
3 מעברי הולכי רגל ואופניים.
הרחבת דרך 35 (2+1).
פתרונות סביבתיים.
מתן מענה תחבורתי לנפחי תנועה חזויים לשנת 2030.


כביש 35 - לילה