תחנת שאיבה AY

הקמת תחנת שאיבה מטרמפולינת ראשית לשפכים, בעומק העולה על 30 מטר ונובע מעומקו של הקו הגרביטציוני המוביל שפכים לתחנה.
התחנה נבנית במי-תהום והיא למעשה שתי תחנות מקבילות כאשר אחת משמשת לחירום במקרה של הצפה בתחנה הראשונה.
בכל תחנה יהיו 2 משאבות (סה"כ 4 משאבות) בעלות כושר שאיבה של כ- 4,000 מ"ק/שעה.