א. ספיבקחזון

במהלך השנים האחרונות חלה התפתחות משמעותית בתפיסה החברתית של הנושאים הסביבתיים בארץ ובעולם.

חברת אלדד ספיבק עוסקת בתחומי ההנדסה הסביבתית מזה עשרות שנים ומובילה באופן קבוע את התחום בארץ.
החברה רואה כיעד מרכזי לשנים הבאות את המשך פיתוח התחום הסביבתי, מימוש טכנולוגיות חדשות ומתקדמות ואימוץ פתרונות לשימוש באנרגיה חלופית.

חברת אלדד ספיבק מתמחה בין השאר, בהקמת מערכות סניטריות מתקדמות -מכונים לטיהור שפכים (תעשייתיים ופרטיים), הולכת שפכיםקווי סניקה ותחנות שאיבה .
החברה תעמיק את התמחותה בשימוש באנרגיה ירוקה ותשקיע משאבים וידע להטמעת שימוש זה בעתיד.

כיום, לחברת אלדד ספיבק קשר הדוק עם המוסדות האקדמיים המקצועיים בישראל. החברה תמשיך ותחזק קשר זה, הן על ידי יצירת מקומות עבודה לבוגרי המוסדות והן על ידי הרחבתו של פרויקט החונכות לסטודנטים הקיים, במסגרת זו חרטה על דגלה להוות גורם מוביל בשיפור איכות התכנון והביצוע בענף הבנייה והתשתיות תוך שימוש בכלים המתקדמים ביותר, לרבות שיטת BIM.

חזון